Kynologický kroužek

Vedoucí kroužku: Veronika Šanderová

Věková skupina: 1.- 5. třída
Den konání: pondělí 15:00 – 16:30 hod.(max. 10 dětí)
V případě většího zájmu rozděleno do dvou skupin

V ceně: Lektorné, pojištění, materiál
Cena: 580 Kč/rok
Přihlášky, info: p. učitelka Horská

Popis kroužku:
Péče o psa:
výživa, zdraví, péče o srst, hygiena.

Výchova a výcvik psa:
Jak vychovávat pozitivní metodou. Chování psa od minulosti po současnost (hirearchie ve smečce). Poznávání psích plemen.

Psí využití:
canisterapie, psí sporty, triky,agiility atd. Návštěva chovatelské stanice, procházky, tréninky výcviku psa. Dále pak hry při kterých děti odbourávají bariéry mezi sebou, rozvoj hrubé a jemné motoriky u dítěte, rozvoj dětské fantazie, podporu větší samostatnosti a nezávislosti, ovlivnění životního stylu u dětí – zajímavá volnočasová aktivita, uvědomění si svého já, navazování nových přátelství, navození psychické rovnováhy dítěte a mnoho
dalšího.

Na hodinách budou přítomni psí lektorky:
krátkosrstá koliw Meggie, stafordširský bulteriér Agáta, občas kroužek navštíví čivava Monty nebo australský ovčák Bambule.

Včelařský kroužek

Vedoucí kroužku: Petr Bouček
Věková skupina: 2.- 5. třída
Den konání: středa 16:00 – 18:00 hod.(max. 6 dětí)
frenkvece kroužku 1x za 14 dní

V ceně: Lektorné, pojištění, materiál
Cena: 290 Kč/pololetí
Přihlášky, info: p. učitelka Horská

Popis kroužku:
Obecné seznamování s přírodou, včelou. Význam včel pro přírodu a pro člověka, pohled na včelstvo jako na superorganismus oproti pohledu na včelu jako hmyzího jedince. Anatomie včel, život v úlu.
Zajímavosti ze života včel jako samostatné témata jednotlivých schůzek.
Praktické ukázky na včelnici, příprava a výroba rámků a úlů v truhlárně,
seznámení s chovem včel a s péčí o ně.
Vytáčení a zpracování medu, výroba svíček, příprava pro jarní rozvoj včelstev.

Kytarový kroužek

Na kytarovém kroužku se žáci naučí základní akordy a druhy rytmů doprovodné kytary. Většinou už v druhém roce i vybrnkávají doprovod písně. Hrajeme písně lidové, folkové, rockové i populární. V současné době má kroužek 4 vedoucí, z nichž každý upřednostňuje trochu jiný hudební žánr.

Kytarový kroužek

Mladí kytaristé se později sami podílí na výběru písniček. Pro začátečníky doporučujeme, aby si kytaru půjčili, pokud mají možnost, nebo nekupovali kytaru velké hodnoty. Hlavně je potřeba, aby byla kytara velikostně přiměřená vzrůstu dítěte s nejměkčími strunami. Pokud děti na struny špatně dosáhnou, nebo je nemůžou zmáčknout, odrazuje je to od hraní. Vhodné je mít též ladičku a jednoduchý kapodastr. Bereme děti od 3. třídy, protože máme zkušenost, že dříve jim trvá dlouho, než se naučí hrát první písničku a většinou je to od hraní na kytaru odradí.

 

Vedoucí kroužku – Hana Hrůzová, Eva Pospíchalová

Eva Pospíchalová – jsem učitelka 1.stupně na Základní škole v Dobroníně. Ve své 5. třídě jsem chodila na kytarový kroužek do DDM Polná a poté jsem se již učila sama. Díky kytaře jsem se také naučila zpívat.  A protože mě kytara hodně bavila a hudba mě vždy lákala, nebyl pro mě problém hrát 2 hodiny denně. Na střední škole jsem absolvovala jeden rok soukromé výuky na klasickou kytaru, což mi otevřelo nové obzory. Nejvíce mě však oslovuje folk.

Volejbal – pro staří žáky, přípravka

Kroužek je určen pro žáky, kteří mají zájem o rozšíření svých dovedností ve volejbale.

Soustředění s volejbalem

Volejbal pro starší žáky

Kroužek je určen pro starší žákyně a žáky, kteří mají zájem o rozšíření svých dovedností ve volejbale. Je myšlen jako návaznost na kroužek pro mladší žáky, který je zaměřen na čtyřkový volejbal. Ve volejbalu pro starší žáky se žáci zdokonalují v herních činnostech a seznamují se s hrou v šesti. V jarních měsících se také naučí pravidla plážového volejbalu a vyzkouší si ho. Po roční práci v kroužku jsou žáci schopni pomoci s rozhodováním při turnaji mladších žáků ve čtyřkovém volejbalu, který se uskuteční na kurtech TJ Jiskry Dobronín a reprezentovat školu na přeboru základních škol v Jihlavě. Celý rok je pak završen víkendovým volejbalovým soustředěním konaným v Kalištích u Humpolce.

Vedoucí kroužku: Ilona Sochorová Kot.,Ladislava Fialová

Volejbal přípravka

Volejbal přípravka je pro holky i pro kluky od 1. do 5. třídy. Kroužek je zaměřen na pohybovou a míčovou průpravu.
Učíme se rychlosti, předvídavosti, pohyblivosti, přesnosti a kolektivní hře. Samozřejmostí je nácvik volejbalových dovedností.
Pomocníkem jsem já, Iveta Krpálková, která má ráda sport a hlavně míčové hry. Dříve jsem hrála házenou a pak přešla k volejbalu.

Vedoucí kroužku: Iveta Krpálková

Šachový kroužek

Naše škola se zapojila do Projektu Šachy do škol, jehož cílem je podpořit zavedení šachu do vyučování na základních školách. V rámci tohoto projektu bude již třetím rokem na II. stupni výuka zahrnuta do povinně volitelného předmětu Šachy, na I. stupni nabízíme žákům možnost přihlásit se do šachového kroužku.

Podle řady psychologických studií provedených po celém světě je prokázáno, že šachy mohou:

  • zvednout inteligenční kvocient (IQ);
  • posílit dovednosti potřebné při řešení problémů, naučit, jak nezávisle a zodpovědně dělat obtížná a abstraktní/teoretická/hypotetická rozhodnutí;
  • zvýšit jazykové, matematické, paměťové schopnosti a schopnost číst;
  • pěstovat kritické, kreativní a originální myšlení;
  • poskytovat praxi/cvičení v dělání přesných a rychlých rozhodnutí pod časovým tlakem, což je dovednost, která může pomoci zlepšit školní známky;
  • učit, jak myslet logicky a efektivně, učí vybrat „nejlepší“ volbu z velkého množství možností;
  • být výzvou pro nadané děti, přičemž účinně pomáhají odhalit ty nadané žáky, kteří svým skutečným schopnostem zůstávají hodně dlužni (underachievers);
  • demonstrovat důležitost flexibilního plánování, koncentrace a důsledků našich rozhodnutí;
  • obohatit chlapce a dívky bez ohledu na jejich přirozené schopnosti a socioekonomické zázemí/původ/prostředí;
  • naučit děti nejprve myslet a až potom konat.

Vedoucí kroužku: Jaroslav Petřivý

Street art kroužek pro 2. stupeň

Street art nemusí jen ničit, ale může i zkrášlovat naše okolí!‘ Pod tímto heslem bude probíhat náš kroužek, ve kterém se pokusíme z Dobronína udělat krásnější a veselejší místo pro život. Děti si vyberou místa, která je podle nich třeba ,rozzářit‘,…..

…. navrhnou si a vymyslí, jak to provést, a pak společně půjdeme ,vyjednat‘ povolení na Obecní úřad v Dobroníně. Budou se tak učit samostatnosti a zodpovědnosti za vzhled prostředí, ve kterém žijí, a pochopí, že je vždy možné najít si ,legální‘ cestu k projevování své osobnosti.

 

Vedoucí kroužku Lucie Dvořáková

O mně:

Baví mě tvořit všemi možnými způsoby, protože ráda zkouším nové věci a hledám ještě neobjevené způsoby. Mým heslem je: ,Nejde o výsledek, ale o to, abychom si užívali proces tvoření!‘. Proto je mi nejbližší akční a intuitivní tvorba, tvorba bez přemýšlení nebo plánování. Mým cílem je nechat projevit v dětech jejich přirozenou tvořivost, vést je k samostatnosti a podpořit jejich osobitost. Jen tak se může ukázat jejich talent a může to být zábava!

Výtvarný kroužek pro 1. stupeň

V průběhu školního roku si vyzkoušíme různorodé možnosti tvoření. Zkusíme si všemožné techniky – malování, kreslení, vyrábění, keramiku, akční tvoření, malování prsty, malování na trička nebo na tělo apod. – s použitím různých materiálů, z velké části přírodních….

Pokud nám to aktuální počasí dovolí, budeme se snažit tvořit venku. Cílem naší tvorby bude především nechat děti, aby projevily svoji přirozenou kreativitu, podpořit jejich osobitost a vést je k samostatnosti a sebejistotě.

 

Vedoucí kroužku: Lucie Dvořáková

O mně:

Baví mě tvořit všemi možnými způsoby, protože ráda zkouším nové věci a hledám ještě neobjevené způsoby. Mým heslem je: ,Nejde o výsledek, ale o to, abychom si užívali proces tvoření!‘. Proto je mi nejbližší akční a intuitivní tvorba, tvorba bez přemýšlení nebo plánování. Mým cílem je nechat projevit v dětech jejich přirozenou tvořivost, vést je k samostatnosti a podpořit jejich osobitost. Jen tak se může ukázat jejich talent a může to být zábava!

Keramický kroužek

Keramický kroužek s oblibou navštěvují dívky, ale i chlapci, kteří chtějí ukázat, že mají šikovné ruce a spoustu trpělivosti a zajímavých nápadů. Scházíme se pravidelně, každé pondělí v 15.30 hodin, v učebně výtvarné výchovy, která se nachází v přízemí školní budovy…..

Učebna je vybavena všemi potřebnými nástroji a pomůckami, včetně keramické pece. Děti se zde naučí  mnohadovednostem, zapojují svou fantazii a málokdy se stane, že vzniknou shodné výrobky.

Náplní hodin je tvoření z hlíny – práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečkovátechnika.Keramiku povrchově upravujeme glazurami, sklem a oxidy. V keramické peci se dokončuje celé tvoření malých keramiků. Často děti netrpělivě čekají na výsledek své práce. Od začátku tvoření výrobku až po samotné vypálení někdy uběhne i celý měsíc. Je třeba počítat s dobou schnutí, přežahem, glazováním a opět výpalem a třeba i s dokončením výrobku pomocí dekorací. Trpělivost nakonec stojí zato! Domů si děti odnášejí plošná a prostorová díla. V letošním roce budeme keramiku kombinovat s pedigem, kanthalovým drátem a magnetem.

 

Vedoucí kroužku: Hana Ditrichová a Zdenka Fišarová

Jmenuji se Hana Dittrichová a celý život mě bavilo všechno, co se dělá rukama. S keramikou jsem se seznámila v roce 2012, když moje dcera začala navštěvovat keramický kroužek. Práce s hlínou mě úplně pohltila.   Kromě keramiky mě baví šití, pletu z pedigu a vrbového proutí,  tvořím šperky z polymerové hmoty a korálků. Nyní zkouším drátování, které se dá krásně propojit s keramikou. Výroba keramiky je časově velmi náročná a trvá dlouhou dobu, než  se dopracujete k hotovému výrobku. Zároveň v sobě skrývá hodně tajemství a já se o ně  a své zkušenosti ráda podělím s dětmi na keramickém kroužku.