Včelařský kroužek

Vedoucí kroužku: Petr Bouček
Věková skupina: 2.- 5. třída
Den konání: středa 16:00 – 18:00 hod.(max. 6 dětí)
frenkvece kroužku 1x za 14 dní

V ceně: Lektorné, pojištění, materiál
Cena: 290 Kč/pololetí
Přihlášky, info: p. učitelka Horská

Popis kroužku:
Obecné seznamování s přírodou, včelou. Význam včel pro přírodu a pro člověka, pohled na včelstvo jako na superorganismus oproti pohledu na včelu jako hmyzího jedince. Anatomie včel, život v úlu.
Zajímavosti ze života včel jako samostatné témata jednotlivých schůzek.
Praktické ukázky na včelnici, příprava a výroba rámků a úlů v truhlárně,
seznámení s chovem včel a s péčí o ně.
Vytáčení a zpracování medu, výroba svíček, příprava pro jarní rozvoj včelstev.