Street art kroužek pro 2. stupeň

Street art nemusí jen ničit, ale může i zkrášlovat naše okolí!‘ Pod tímto heslem bude probíhat náš kroužek, ve kterém se pokusíme z Dobronína udělat krásnější a veselejší místo pro život. Děti si vyberou místa, která je podle nich třeba ,rozzářit‘,…..

…. navrhnou si a vymyslí, jak to provést, a pak společně půjdeme ,vyjednat‘ povolení na Obecní úřad v Dobroníně. Budou se tak učit samostatnosti a zodpovědnosti za vzhled prostředí, ve kterém žijí, a pochopí, že je vždy možné najít si ,legální‘ cestu k projevování své osobnosti.

 

Vedoucí kroužku Lucie Dvořáková

O mně:

Baví mě tvořit všemi možnými způsoby, protože ráda zkouším nové věci a hledám ještě neobjevené způsoby. Mým heslem je: ,Nejde o výsledek, ale o to, abychom si užívali proces tvoření!‘. Proto je mi nejbližší akční a intuitivní tvorba, tvorba bez přemýšlení nebo plánování. Mým cílem je nechat projevit v dětech jejich přirozenou tvořivost, vést je k samostatnosti a podpořit jejich osobitost. Jen tak se může ukázat jejich talent a může to být zábava!