Šachový kroužek

Naše škola se zapojila do Projektu Šachy do škol, jehož cílem je podpořit zavedení šachu do vyučování na základních školách. V rámci tohoto projektu bude již třetím rokem na II. stupni výuka zahrnuta do povinně volitelného předmětu Šachy, na I. stupni nabízíme žákům možnost přihlásit se do šachového kroužku.

Podle řady psychologických studií provedených po celém světě je prokázáno, že šachy mohou:

  • zvednout inteligenční kvocient (IQ);
  • posílit dovednosti potřebné při řešení problémů, naučit, jak nezávisle a zodpovědně dělat obtížná a abstraktní/teoretická/hypotetická rozhodnutí;
  • zvýšit jazykové, matematické, paměťové schopnosti a schopnost číst;
  • pěstovat kritické, kreativní a originální myšlení;
  • poskytovat praxi/cvičení v dělání přesných a rychlých rozhodnutí pod časovým tlakem, což je dovednost, která může pomoci zlepšit školní známky;
  • učit, jak myslet logicky a efektivně, učí vybrat „nejlepší“ volbu z velkého množství možností;
  • být výzvou pro nadané děti, přičemž účinně pomáhají odhalit ty nadané žáky, kteří svým skutečným schopnostem zůstávají hodně dlužni (underachievers);
  • demonstrovat důležitost flexibilního plánování, koncentrace a důsledků našich rozhodnutí;
  • obohatit chlapce a dívky bez ohledu na jejich přirozené schopnosti a socioekonomické zázemí/původ/prostředí;
  • naučit děti nejprve myslet a až potom konat.

Vedoucí kroužku: Jaroslav Petřivý