Volejbal – pro staří žáky, přípravka

Kroužek je určen pro žáky, kteří mají zájem o rozšíření svých dovedností ve volejbale.

Soustředění s volejbalem

Volejbal pro starší žáky

Kroužek je určen pro starší žákyně a žáky, kteří mají zájem o rozšíření svých dovedností ve volejbale. Je myšlen jako návaznost na kroužek pro mladší žáky, který je zaměřen na čtyřkový volejbal. Ve volejbalu pro starší žáky se žáci zdokonalují v herních činnostech a seznamují se s hrou v šesti. V jarních měsících se také naučí pravidla plážového volejbalu a vyzkouší si ho. Po roční práci v kroužku jsou žáci schopni pomoci s rozhodováním při turnaji mladších žáků ve čtyřkovém volejbalu, který se uskuteční na kurtech TJ Jiskry Dobronín a reprezentovat školu na přeboru základních škol v Jihlavě. Celý rok je pak završen víkendovým volejbalovým soustředěním konaným v Kalištích u Humpolce.

Vedoucí kroužku: Ilona Sochorová Kot.,Ladislava Fialová

Volejbal přípravka

Volejbal přípravka je pro holky i pro kluky od 1. do 5. třídy. Kroužek je zaměřen na pohybovou a míčovou průpravu.
Učíme se rychlosti, předvídavosti, pohyblivosti, přesnosti a kolektivní hře. Samozřejmostí je nácvik volejbalových dovedností.
Pomocníkem jsem já, Iveta Krpálková, která má ráda sport a hlavně míčové hry. Dříve jsem hrála házenou a pak přešla k volejbalu.

Vedoucí kroužku: Iveta Krpálková