Zápis ze schůze ze dne 27. 4. 2016

Účast přítomných na jednání:

 1. Šutová , P. Schneiderová, L. Nováková, L. Neufingerová, A. Horská, J. Horský, O. Čaloudová, B. Langová, K. Bratršovská, P. Cinková Nováková, P. Midrlová, J. Chvátal, D. Mikulášková, I. Krpálková

 

Omluveni:, L. Bártlová , P. Sochor, V. Mittaschová

 

Neomluveni:, B. Dvořáková, J. Hodačová, , Z. Paveza, L. Navrátilová

 

Program jednání:

 1. Žádost o dotaci z Kraje Vysočina
 2. Kroužky
 3. Akce
 4. Různé
 5. Závěr

K bodu č. 1

 1. Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. schvaluje odeslat žádost o dotaci z Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Schválení – pro 14, proti 0

 1. Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. pověřuje předsedkyni Pavlínu Cinkovou Novákovou, nar. 1. 1. 1978, bydlištěm Luční 394/9, 588 12 Dobronín, vyřízením a podepsáním všech potřebných dokumentů k bodu A) tohoto zápisu

Schválení – pro 14, proti 0

 1. Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. schvaluje název projektu „Podpora činnosti keramického kroužku pro děti“

Schválení – pro 14, proti 0

 1. Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. schvaluje čerpání částky až do výše 10 000 Kč z rezerv Komunitní školy Dobronín, z.s. na dofinancování akce „Podpora činnosti keramického kroužku pro děti“

Schválení – pro 14, proti 0

 1. Předsedkyně Pavlína Cinková Nováková předložila ke schválení rozpočet k projektu „Podpora činnosti keramického kroužku pro děti“ v celkové výši 44 200 Kč.

Schválení – pro 14, proti 0

K bodu č. 2

Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. projednala zakoupení nových lékárniček do kroužků pro děti. Předsedkyně informovala o změně vedoucí Výtvarného kroužku pro děti od října 2016. Dále projednala s vedoucími všech kroužků pro děti účast na akci Předprázdninové zastavení. Každý kroužek by prezentoval svou volnočasovou aktivitu. Vedoucí s účastí souhlasí.

 

 

 

 


K bodu č. 3

Rada Komunitní škola Dobronín, z.s. schválila akci „Předprázdninové zastavení“ – kytarový koncert s prezentací kroužků.

Schválení – pro 14, proti 0

K bodu č. 4

 

Zástupce MŠ Dobronín Petr Midrlová informovala o nutnosti obnovení ochranných sítí na pískoviště u MŠ Dobronín. Rada navrhuje zjistit potřebné rozměry pískoviště a zajistit cenové nabídky na sítě.

K bodu č. 5

Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková

 

 

Zapsala: Lenka Neufingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Alena Horská …………………………………………
Olga Čaloudová …………………………………………