Co je komunitní škola

Komunitní škola Dobronín, z.s. je spolek, který vznikl na přelomu roku 2010. Sdružuje především rodiče žáků Základní a Mateřské školy Dobronín, ale i ostatní, které by mohl spojovat stejný úmysl, rozvoj komunitního hnutí v Dobroníně.

Komunitní škola je nový, zatím málo známý fenomén postupně se rozvíjející v obcích po celé Evropě, tedy i u nás. V době, kdy lidé ztrácejí sounáležitost s místem kde žijí, se chce pokusit, společně s místní školou, toto napravit. V naší obci situace není špatná. Funguje zde mnoho organizací a spolků, pracuje  zde škola a družina, z jejichž činnosti je cítit sounáležitost s Dobronínem. Spolek Komunitní škola Dobronín, z.s. by mělo přispět a doplnit to, co ostatní nenabízejí.

Zájem se bude ubírat dvěma směry. Jeden je zaměřen na potřeby v mateřské a základní škole a druhý je zaměřen na širokou veřejnost bez rozdílu věku.

Ve školách podporujeme zavedené programy jako jsou např.  příběhy bezpráví , rodičovské kavárny , akce školní družiny, lyžařský výcvik, zápis do 1 ročníků , projektové dny, sportovní dny, dopravu na soutěže ZŠ, odměny pro žáky 9. ročníků a podporujeme další drobné, avšak neméně důležité aktivity.

Co se týká široké veřejnosti. Jsme připraveni reagovat na Vaše potřeby a přání. Můžeme zajistit vzdělávání (například počítačové nebo jazykové), chtěli bychom se spolupodílet na sportovním, kulturním a zájmovém vyžití.  Rádi bychom podpořili Vaše tvůrčí, řemeslné nebo umělecké vlohy. Jistě je i mnoho dalších činností, které nás nenapadají v tuto chvíli, ale napadají Vás. Proto budeme rádi, když nám o nich dáte vědět, protože právě jenom s Vámi to bude fungovat lépe.

Tak, a teď, kde na to budeme brát? Příjmy z vlastní činnosti, dary a členské příspěvky (bývalé poplatky SRPŠ) z kterých jsou financovány zavedené programy a akce školy.

Peníze nejsou však to hlavní a jediné, co nám má v naší činnosti pomoci. To hlavní je váš zájem a chuť. Proto se těšíme na Vaše náměty, účast i pomoc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *