Zájmové kroužky pro děti 2023/2024

Přehled kroužků pro školní rok 2023/2024.
Přihlašování na kroužky je zahájeno 8. září 2023 a máte možnost odevzdat přihlášku do 25.9.2023 vedoucímu kroužku nebo pí. Pavlíně Cinkové Novákové.

Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi v novém školním roce se těší kolektiv vedoucích kroužků Komunitní školy Dobronín, z.s..